LSLS10045U Byens grønne områder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Urban Landscapes

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Der gives en introduktion til de forskellige typer af urbane grønne områder, elementgrupper og deres anvendelse. Herunder særlig fokus på de forskellige vækstbetingelser og stressfaktorer, der særligt gør sig gældende for plantevækst i byen. Endvidere vil der være en introduktion til landskabsarkitekturens grundbegreber og de sundheds- og samfundsmæssige aspekter i forbindelse med urbane grønne områder, herunder udfordringer med indpasning af klimatilpasningsløsninger (LAR) og drift heraf.

I kurset introduceres:

 • Mål- og kvalitetsbeskrivelser for enkeltelementer og grønne områder
 • Plejebeskrivelser - tilstandskrav, udførelseskrav, tilsyn og kontrol
 • Plantemateriale og plantekvalitet med hovedvægt på bytræer
 • Bytræer: kendetegn, vejledende pleje, risikotræer
 • Græselementer: kendetegn og vejledende pleje
 • Blomster, hæk og busketelementer: kendetegn og vejledende pleje
 • Belægninger - opbygning og drift
 • Redskaber og maskiner i den urbane grønne drift
Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende redskaber til at kommunikere fagligt med bestillere og udførere omkring udviklingen og plejen af byens grønne områder.

Formålet indebærer, at den studerende

Viden:

 • kender til de grundlæggende begreber, der anvendes i branchen
 • kender de mest almindelige bytræer, hækplanter, græsarter, blomster og buske der anvendes i byen samt driften af dem
 • kende til opbygning og drift af belægninger
 • kender til de hyppigst anvendte redskaber og maskiner til løsning af grønne opgaver
 • kende til anvendelsen af GIS i driften af byens grønne områder

 

Færdigheder:

 • kan identificere de forskellige elementer, der indgår i et grønt anlæg
 • kan vurdere elementernes tilstand og opstille målbeskrivelser herfor
 • kan redegøre for indholdet i en kvalitetsbeskrivelse for urbane grønne områder
 • kan foreslå driftsmetoder for græs, hække, blomster, træer og belægninger i en urban kontekst herunder anvendelsen af GIS
 • kan redegøre for de mest almindelige stilperioder i landskabsarkitekturen
 • kan redegøre for opbygning af en belægning
 • kan redegøre for de faktorer, der har betydning for vurdering af plantekvaliteten
 • kan vurdere plantekvalitet


Kompetencer:

 • kan indgå i en reflektere over en forventede udvikling for et konkret grønt område på baggrund af viden omkring elementerne
 • kan indgå i en reflekterende faglig dialog med andre faggrupper i forhold til at løse grønne driftsopgaver

 

Forelæsninger suppleret med ekskursioner og praktiske øvelser. Forløbet sluttes af med opgave, der samler kursets indhold.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 66
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 204
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Der er forberedelsetid inden eksamen uden hjælpemidler
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering af obligatorisk opgave

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen