LLEK10290U  Kvalitetssikring og ledelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Quality Assurance and Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Kursusindhold

I kursets forløb udarbejdes en grupperapport om kvalitetsmåling og kvalitetsintervention indenfor klinisk ernæring på hospital eller i primærsektoren. Dette forløb støttes med forelæsninger. En del af forelæsningerne er om ledelse, dvs. at få personale til at udføre de ønskede procedurer og arbejde for de ønskede mål, også selv om de er modvillige. En dag er afsat til administrative forhold og inkluderer en rapport, som skal godkendes inden indstilling til eksamen. Projektforløbet er en kopi af de opgaver, som man må forvente at uddannede kandidater i klinisk ernæring vil blive ansat til.

Forløbet er suppleret med formidling af grundlæggende viden om organisatoriske forhold og økonomistyring i sundhedsvæsenet.
Den mundtlige eksamen foregår med udgangspunkt i den udarbejdede grupperapport, således at den studerende ”forsvarer” sin egen rapport i én session og ”eksaminerer” en medstuderende i dennes rapport i en anden session. De 2 sessioner tæller hver 50% af den samlede karakter. Udover formel viden vil evne til at skaffe merværdi gennem samtale blive bedømt.

Målbeskrivelser

Kurset er rettet mod senere funktioner som ledere og videreudviklere af faget

Viden:
- Nævne principper for konfliktløsning
- Nævne sundhedsvæsenets samarbejdsformer

Færdigheder:
- Planlægge og analysere kvalitetsmålinger og opstille en plan for forbedring
- Opstille program til evaluering af organisatioriske svagheder
- Finde og anvende regelsæt for almindelige administrative opgaver
- Udvise overblik over ledelsesmæssige principper

Kompetencer:
- Samarbejde med andre om at gennemføre et (teoretisk) kvalitetudviklingsprojekt
- Selvstændigt diskutere fordele og svagheder ved forskellige metoder til kvalitetsmåling og -forbedring
- Selvstændigt bedømme andres kvalitetsudvilklingsprojekter
- Evne at kunne skaffe merværdi til et kvalitetsprojekt via samtale/forhandling

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Forelæsninger 2 gange ugentligt ved ansatte samt eksterne specialister. Rapportudformning i grupper. Relation til andre kurser: Kurset er vidtgående uafhængigt af omkringliggende kurser, men er en forudsætning for, alle de studerende kan arbejde selvstændigt med specialet. Kurset er meget direkte rettet mod de studerendes senere funktioner som ledere.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen på basis af skriftlig rapport. Eksamen varer 2 x 30 minutter. Rapport indgår ikke i bedømmelsen.
Krav til indstilling til eksamen

I forløbet afleveres en rapport på en side om emne i administration. Denne skal godkendes før den mundtlige eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskrav til re-eksamen samme som til ordinær; en rapport på en side om emne i administration skal afleveres. Denne skal afleveres og godkendes senest to uger før den mundtlige eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 4
 • Forberedelse
 • 51
 • Projektarbejde
 • 108
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206