HTRÆ00078U TYR, Tyrkisk Propædeutik B (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Turkish Propedeutics 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2017

BA tilvalg-studieordning i Tyrkisk, 2013

Kursusindhold

Udvidet introduktion til tyrkisk gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Tyrkisk propædeutik B (fagelementkode xxxxxxxxx)

 

Efter aftale med underviser

Bestået propædeutik A.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 8
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5