HTRÆ00067U TYR, Tyrkisk propædeutik A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Turkish propedeutics 1

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2017

Kursusindhold

Introduktion til tyrkisk sprog gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Tyrkisk propædeutik A (fagelementkode xxxxxxxxx)

 

Efter aftale med underviser

Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5