HTIB00777U TIB, Research colloquium (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Research colloquium

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Formålet med dette kollokvium er, med udgangspunkt i den studerendes plan for BA-studier i Tibetologi, at forberede den studerende til at skrive BA-projekt. Her skal eksaminanden opnå indsigt i og blive i stand til, at (1) gennemføre (herunder planlægge og strukturere) et mindre studie af et selvvalgt emne, (2) behandle et problemkompleks på et videnskabeligt grundlag inden for specialiseringens faglige rammer, (3) håndtere et omfattende baggrunds- og kildemateriale, (4) formulere og formidle projektets problem, analyse, diskussion og resultater på en afbalanceret og veldisponeret måde

Målbeskrivelser

BA Projekt (fagelementkode HTIB00771E)

 

Udleveres løbende

Undervisnings- og arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger eller undervisning og øvelser med aktiv inddragelse af de studerende, for eksempel i form af studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver, såvel som selvstudier kombineret med kollektiv og individuel diskussion og vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Kollokvier
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se relevant studieordning:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/tibetologi/