HTIB00018U  CANCELED: Tibetan language C: classic and modern

Volume 2017/2018
Education

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Content

Eksaminanden kan

 • Kommunikere på tibetansk på højeste mellemniveau med udgangspunkt i en tibetansk tekst.
 • Forstå, forklare og opsummere en tekst fra pensum på tibetansk, identificere nøglebegreber og forklare disse på tibetansk.
 • Identificere, beskrive og analysere en tibetansk tekst (skreven tekst eller AV-materiale).
 • Udvælge eksempler fra en tekst på tibetansk (skreven tekst, trans-skriberet lydbånd eller AV-materiale), som er oversat og analyseret mhp. at demonstrere den studerendes evne til at:
 • Identificere forskningsmæssige problemfelter og overveje forskellige tilgange til dem.
 • Erkende, hvordan udviklinger i samfund, religion og historie afspejles i nutidige tibetanske tekster og, hvis det er relevant, den mulige forbindelse mellem det tibetanske samfund og resten af verden.
 • Demonstrere kritisk opmærksomhed på emner, der er væsentlige for oversættelsens proces med dens mange lag.

 

Learning Outcome

BA 2015-ordning:
Tibetansk sprog c (fagelementkode HTIB00891E)

Will be distributed during the semester

Bestået tibetansk propædeutik 1 og 2
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, herunder oversættelses- og analysehjemmeopgaver. Vægten ligger på tekstlæsning, oversættelse og analyse af tibetansk grammatik og på samtale på tibetansk.
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment
 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 342,5
 • Lectures
 • 70
 • Total
 • 412,5