HTHB00018U SØA, Fra buddhistisk kongedømme til moderne nation: Modernitet, stat og identitet i Thailand (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Indonesian Language 3

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2015

Kursusindhold

Hvad er en stat; hvad er en nation; hvad er national identitet; hvad er modernitet? Disse emner  kommer vi til at arbejde indgående med på kurset, som sætter fokus på Thailand i perioden ca. 1800-1945. I denne periode blev Thailand transformeret fra et traditionelt, buddhistisk kongedømme til en moderne nation. Der vil blive lagt vægt på at forstå centrale aspekter af denne historiske udvikling med reference til nogle af de globale strømninger som påvirkede Thailand i perioden. Som det eneste land i Sydøstasien blev Thailand ikke direkte koloniseret, men vi vil diskutere, hvorledes den europæiske kolonialisme påvirkede den thailandske elites opfattelse af kultur, identitet og af det geopolitiske rum. Dette var en påvirkning som på afgørende vis var medvirkende til skabe grundlaget for den moderne nationalstat. I den forbindelse vil vi mere specifikt også se på hvornår og under hvilke omstændigheder nationalismen opstod i Thailand og hvorledes en nationalistisk diskurs og historieskrivning har taget form. Endelig skal vi også arbejde med den førmoderne stat i Thailand/Sydøstasien og de modeller som er blevet benyttet til at repræsentere og forstå denne; med racetænkningens oprindelse, dens spredning til Thailand, og forbindelsen mellem race og andre former for identitet (etnisk/national); og endelig med en generel diskussion af modernitet og den form moderniteten antager i en ikke-europæisk sammenhæng.

Målbeskrivelser

BA 2015-Studieordning:
Sydøstasienstudier Thai realia 3 (fagelementkode HTHB00891E)

Den studerende kan efter kurset:

 • gøre rede for hovedlinjerne i Thailands historie
 • udvælge og analysere videnskabelig litteratur og forklare den anvendte litteraturs historiografiske placering
 • anvende og analysere relevante kilder fra den særligt studerede periode
 • diskutere og vurdere vigtigste forskningssynspunkter om modernitet, stat og identitet i Thailand
 • reflektere kritisk over modernitet som et globalt fænomen

 

Chris Baker and Pasuk Phongpaichit, A History of Thailand (Cambridge: Cambridge University Press, 2005 eller senere)

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 370,5
 • I alt
 • 412,5