HTÆK00157U TS, Organisationsanalyse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Understanding organisations

Uddannelse

KA 2009-studieordning og KA 2015-studieording for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier.

Kurset henvender sig til studerende, som skal tage organisationsanalyse på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Kursusindhold

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver.

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)

KA 2015-studieordningen:
Organisationsanalyse (fagelementkode HTÆK03181E)

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner. Undervisningen er sammenfaldende og identisk med undervisningen i Projektorienteret forløb.
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller en anden KA uddannelse på ToRS og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Undervisningen er integreret i undervisningen knyttet til Aktuel Tematisk Problemstilling (ATP), som også ligger på 3. semester. Hvis du ikke skal til eksamen i ATP, så bed Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk) om at tilmelde dig kurset manuelt så du kan følge undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 42,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 313
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5