HTÆK00127U TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

 

Kursusindhold

Undervisningen kører ad to spor. Det ene fokuserer på arbejdet med at få ideer gjort til projekter. Det andet spor fokuserer på faglighed i praksis.

’Fra idé til projekt´ foregår over 8 gange med skiftende forelæsere, der hver især koncentrerer sig om problemstillinger knyttet til arbejdet med projekter (fx ATP). Det inkluderer for eksempel hvordan man går fra ide til problem (problemformulering og projektstyring), fra problem til data (kvalitative og kvantitative data-produktion), fra data til analyse, fra analyse til tekst og fra konklusion til formidling.

’Faglighed i praksis’ er længere og intensive forløb, hvor der fokuseres på at tænke de faglige problemstillinger helt frem, både i forhold til ATP opgaven, men også opgavens relation til specialet og de studerendes samlede faglige kompetenceprofil.

Målbeskrivelser

KA 2009-studieordning:
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

KA 2015-studieordning:
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

Eksaminanden kan

 • Formulere og kontekstualisere en aktuel tværkulturel problemstilling knyttet til en udvalgt situation/begivenhed.
 • Afgrænse et relevant materiale, der relaterer sig til involverede aktører i situationen/begivenheden samt den sammenhæng, hvori den udspiller sig.
 • Arbejde eksplicit med teorier, begreber og metoder i analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over perspektiver knyttet til problemstillingen (fx udviklings- og løsningsmuligheder)

 

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg
Der er ikke knyttet mundtlig eksamen til eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 52,5
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 338
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5