HSSK00157U SPS; Projektorienteret forløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 identificere en eller flere problemstillinger i forbindelse med arbejdet under det projektorienterede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk, metodisk og/eller teoretisk til. Eksaminanden skal diskutere problemstillingen i forhold til relevante sprogpsykologiske elementer fra eksempelvis "Sprogpsykologiske metoder", "Sprogpsykologisk formidling" eller "Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse";

 anvende sprogpsykologiske og mere generelle humanistiske kompetencer i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver;

 redegøre for og diskutere styrker og svagheder i den sprogpsykologiske kandidatuddannelse som kvalifikation til de jobfunktioner, som eksaminanden har varetaget under det projektorienterede forløb.

Fagelementet på 15 ECTS-point er forbundet med et projektorienteret forløb som indebærer min. 200 timers ophold på en arbejdplads samt aflevering af en fri skiftlig hjemmeopgave på uddannelsesstedet. Ved det projektorienterede forløbs begyndelse udarbejder eksaminanden, en eksamensberettiget vejleder og arbejdsstedets kontaktperson en kontrakt, som beskriver målsætningen med opholdet på arbejdspladsen samt afstikker rammerne for eksaminandens specifikke arbejdsopgaver. En kontraktskabelon kan findes på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri, skriftlig hjemmeopgave. Eksaminanden udformer en selvstændig problemformulering som rejser et eller flere spørgsmål inden for fagelementets område. Opgaven udformes som en besvarelse af dette eller disse spørgsmål.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur