HSSK00137U SPS; Særligt studeret emne A: Læring som sproglig og psykologisk praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Learning as linguistic and psychological practice

Kursusindhold

Læring er noget alle kender til og dagligt er involveret i. Vi lærer gennem vores opvækst og i de sociale sammenhænge vi indgår i, ikke kun i formelle undervisningssituationer, men også fx på arbejdspladser og i fritiden. Man kan bredt definere læring som processer der fører til en varig kapacitetsændring. Læring drejer sig dermed ikke kun om tilegnelse af viden og færdigheder, men også om forhold som fx kropslige udtryk, forståelse, indsigt, meningsdannelse, arbejdsmetoder og kommunikationsformer. Så selvom læring som emne står mest centralt i psykologisk, pædagogisk og sprogtilegnelses-forskning og oftest forbindes med underviseruddannelser, er læring relevant for en lang række andre professioner hvor forskellige former for rådgivning, vejledning og ledelse indgår. Så dette er ikke kun kurset for dig som er interesseret i undervisning, men også for dig som planlægger at skulle arbejde med fx HR, projektledelse eller kommunikationsrådgivning.

 

På kurset skal vi beskæftige os med læring som praksis fra et grundlæggende sociokulturelt perspektiv. Vi skal arbejde med forskellige teorier om hvordan læring finder sted i samspillet mellem individ og omverdenen og mellem kognition, kommunikation, sprog og kultur. Vi vil desuden anvende teorierne på cases fra forskellige typer af læringssituationer, både formelle og uformelle.

Målbeskrivelser

Kursets faglige mål:

Efter at have fulgt kurset skal den studerende kunne:

 • redegøre for problemer, metoder og teoretiske tilgange ved studier af læring som sproglig og psykologisk praksis;

 • selvstændigt og på videnskabelig vis formulere og belyse en afgrænset problemstilling inden for emnet læring som sproglig og psykologisk praksis;

 • tilegne sig en større vidensmængde med relevans for emnet og demonstrere evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt;

 • foretage en dybtgående analyse og diskutere etablerede teoretiske positioner velreflekteret i relation til læring som sproglig og psykologisk praksis;

 • formidle den valgte problemstilling klart, i akademisk form

SPS KA

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​sprogpsykologi_ka.pdf

SPS BA-TV

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​sprogpsykologi_ka.pdf

Undervisningsformen på kurset bliver en kombination af dialogisk forelæsning, holddiskussion og mere praktiske gruppeøvelser. Der vil indgå en kort introduktion til relevante kommunikationsanalyse-metoder som tilbud til studerende som ikke før har arbejdet med analyse af interaktion og sprogbrug.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur