HSSK00117U SPS; Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communication Analysis in the Psychology of Language

Kursusindhold

Formålet med kurset er at styrke den studerendes sprogbrugsanalytiske kompetencer – den studerende skal ved kursets afslutning kunne foretage kvalificerede og perspektivrige analyser af såvel tale- som skriftsprog.

Konkret vil fire forskellige analysemetoder blive præsenteret:

 • systemisk funktionel lingvistik

 • kritisk diskursanalyse

 • konversationsanalyse

 • diskursiv psykologi

  Den studerende trænes indgående i at anvende og beherske de fire metoder, og den primære aktivitet på - og i forbindelse med -kurset vil derfor være at analysere forskellige kommunikative begivenheder i dybden.

  Vi vil løbende diskutere de forskellige analysemetoders teoretiske grundlag – hvilke forståelser af bl.a. sprog, betydning, individ, følelser og forståelser må metoderne basere sig på?

  Den studerendes evner til at gennemskue muligheder og begrænsninger ved at anlægge forskellige analytiske og teoretiske perspektiver på sprogbrug vil blive trænet, og det er et mål at den studerende kvalificeret kan vælge hvilke metoder der med fordel kan anvendes - alt efter hvilke typer af data der skal analyseres, og hvilke typer af spørgsmål analysen skal kunne besvare.

Kurset henvender sig dermed til studerende der er interesseret i at blive præsenteret for og i stand til at anvende et udvalg af metoder til at analysere kommunikation med og som samtidig er interesseret i de teoretiske diskussioner der knytter sig til at arbejde med analyse af kommunikation.

Gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde udvalgte sprogbrugsanalytiske tilgange og det teoretiske fundament de hviler på. Den studerende trænes indgående i at anvende og beherske de tilgange der arbejdes med. Endvidere skal studerende aktivt diskutere teorierne og deres bagvedliggende antagelser og kritisk forholde sig til de måder, hvorpå sprogbrug er blevet undersøgt og kan undersøges. Samtidig skal studerende gennem øvelser løbende forholde teorier og undersøgelser til aktuelle problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelse inden for deres fagområde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur