HRVK00078U REL, Idéhistorie (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

Sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016

Kursusindhold

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse.

Målbeskrivelser

KA - 2016 sidefagsordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVK03021E)

 

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse.

Indskrivning på gymnasiesidefaget
Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5