HRVK00068U REL, Religionssociologi (tilvalg) (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sociology of Religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2016

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008

Kursusindhold

”Religionssociologi” indfører den studerende i grundlæggende religionssociologiske metoder og teorier. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og med inddragelse af nyere forskning vil et eller flere empiriske områder blive belyst. Det er formålet med kurset at den studerende bliver i stand til at arbejde selvstændigt ud fra en religionssociologisk synsvinkel.

Målbeskrivelser

KA - 2016 Kandidatsidefag
Religionssociologi (fagelementkode HRVK03031E)

KA - 2008 Kandidatsidefag
Religionssociologi (fagelementkode HREK03011E)

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

BA med Religionsvidenskab som tilvalgsfag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5