HRVK00058U REL, Metoder i religionsforskningen (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Methods in the study of religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionshistorie, 2017

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionssocikologi, 2017

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionshistorie, 2008

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionssociologi, 2008

 

Kursusindhold

Kurset er planlagt i sammenhæng med Teorier og analysestrategier i religionsforskningen, således at de studerende kan kombinere teoretiske og metodiske kompetencer der opnås i de to fagelementer.

Kurset koncentreres om en udvalgt religionsvidenskabelig problemstilling i forbindelse med fælles indsamling af materiale. I løbet af kurset indføres den studerende i en række religionsvidenskabelige metoder, som belyser den udvalgte problemstilling. De studerende skal selv vælge et problemfelt og de relevante metoder til at analysere det.

Målbeskrivelser

KA 2017 og 2018-studieordning:

Metoder i religionsforskningen (fagelementkode HRVK03061E )

KA Religionshistorie 2008-studierodning

Ritual og praksis (fagelementkode HRHK03621EE)

Tekst og metode (fagelementkode HRHK03631E)

KA Religionssociologi 2008-studieordning

Religion og samfund – metoder (fagelementkode HRSK03421E)

Særligt studeret område: Regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 56