HRVK00048U REL, Teorier og analysestrategier i religionsforskningen (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theories and analytical strategies in the research on religion

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie, 2017

Studieordning for kandidatuddannelse i Religionssociologi, 2017

Studieordning for kandidatudannelse i Religionssociologi, 2008

 

Kursusindhold

Kurset er planlagt i sammenhæng med Metoder i religionsforskningen, således at de studerende på en frugtbar måde kan kombinere teoretiske og metodiske kompetencer der opnås i de to fagelementer.

Kurset indfører i udvalgte teoretiske tilgange og analysestrategier i religionsforskningen med hovedvægt på en analytisk, kritisk og reflekterende tilgang.

Målbeskrivelser

KA 2017 og 2018-studieordning

Teorier og analysestrategier (fagelementkode HRVK03051E )

KA 2008-studieordning

Religion og samfund - teorier (fagelementkode HRSK03411E)

 

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

Adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse
Holdundervisning med studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5