HRVK00018U REL, Rom: Fortid og kulturarv – med indbygget studietur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rome: Past and Cultural Heritage – with study-tour

Uddannelse

Studerende på de religionsvidenskabelige uddannelser samt tilvalgsstuderende

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA tilvalg-studieordning i Religionsvidenskab, 2016

KA- studieordning i Religionshistorie, 2008

KA-studieordning i Religionssociologi, 2008

KA-Sidefagsordning, 2008

 

Kursusindhold

Kurset vil fokusere på de religionssociologiske aspekter af de måder hvorpå fortiden indgår og har indgået dels i konstruktionen af den italienske nations civil-religiøse identitet, dels i Vatikanets fortælling om kristendommens historie i Rom. I kurset vil der blive inddraget ikonografisk metode til analyse af æstetiske udtryk for fortidens og nutidens religiøse, republikanske og nationale identitet.

Kurset vil indeholde ugentlig undervisning af de ansvarlige undervisere op til studieturen til Rom, som studerende er med til at planlægge selv. 

Studieturen er til Rom d. 5-12 maj med en pris for rejse og ophold på ca. 6000 kr. 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E)

Valgfrit område med sprog  (fageelementkode HRVB00081E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

BA 2010-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HREB00311E)
Bachelorprojekt (fagelementkode HREB00351E)

BA tilvalg 2016-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB10181E)

KA Religionshistorie 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E ) 
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E )

KA - sidefag 2008-studieordning

Valgfrit originalsprogsemne (fagelementkode HREK03031E)

Oplysningerne vil kunne findes på Absalon i god tid

1 års undervisning på en humanistisk grunduddannelse
Foredrag, aktiv undervisningsdeltagelse, opgaver, studietur
Mulighed for deltagelse i studietur til Rom
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 168
  • Forberedelse
  • 130
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 354