HRVB00077U REL, Idéhistorie (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2010

BA-studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016

KA-studieordning fo sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.

Målbeskrivelser

BA - 2015 ordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVB00071E)

BA - 2010 ordning: 

Idéhistorie (fagelementkode HREB00321E)

BA tilvalg - 2016 ordning:

Idéhistorie (fagelementkode HRVB10201E)

KA sidefag - 2016 ordning:

Idéhistorie (fagelementkode HRVK03021E)

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

Ca. to års studier i et andet humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.
Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet