HRVB00027U REL, Religionssociologi (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sociology of religions

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

BA tilvalg, gymnasierettet, 2015-studieordning

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er en introduktion til elementære religionssociologiske problemstillinger gennem fagets metoder og teorier. I den forbindelse gennemgås to religionssociologiske temaer, og metodisk lægges der særlig vægt på spørgeskemaundersøgelser og forskellige former for feltarbejde. Som en del af undervisningen udarbejder de studerende gruppevis en mindre opgave. Undervisningen forudsætter aktiv studenterdeltagelse i form af oplæg o. lign.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

Religionssociologi 1 (fagelementkode HRVB00021E)

BA tilvalg, gymnasierettet, 2015-studieordning:
Religionssociologi (fagelementkode HRVB10191E)

Pensum og anbefalet litteratur: Se kursushjemmesiden på Absalon

Holdundervisning med gruppeopgaver og studenteroplæg
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5