HRVB00017U REL, Religionshistorie (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of religions

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2015

BA gymnasierettede tilvalg i Religionsvidenskab, 2015

 

Kursusindhold

Fagmodulet behandler et bredt udvalg af religioner i deres kulturelle og historiske kontekst gennem et udvalg af tekster, rituelle praksisser og visuelle repræsentationer. Endvidere introduceres centrale problemstillinger i analysen af religioner i historie og nutid. Kursets form vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og gruppeøvelser. Der indgår ekskursioner og øvelser i feltarbejde med fokus på ritualer og religiøs praksis

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HRVB00011E)

BA tilvalg, gymnasierettet, 2015-studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HRVB10101E)

Litteratur og tekster oplyses på Absalon inden kursusstart

Forelæsninger og gruppeøvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5