HRUK00107U RUS, Oversættelse i teori og praksis (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Translation

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008 og

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Kursusindhold

Der arbejdes med oversættelsesteoretiske og praktiske problemstillinger i relation til forskellige teksttyper.

Et antal centrale kontrastive emner af relevans for oversættelse fra russisk til dansk bliver behandlet.

De studerende skal tidligt i forløbet udvælge de tekster, der skal ligge til grund for deres opgaver.

Målbeskrivelser

KA 2008-ordning Russisk sprog og kultur
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HRUK03331E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HØEK03221E)

Aftales på holdet.

Holdundervisning med studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse