HRUK00048U RUS, Fagteori (F18)

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Målbeskrivelser

KA Russisk, 2008-ordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Indskrivning på KA i Russisk sprog og kultur
Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.
Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse