HRUK00038U AFLYST: RUS, Oversættelse dansk-russisk skriftlig (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED: Translation

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning
Oversættelse (fagelementkode HRUK03321E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået grunduddannelse
Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 163,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse