HRUK00028U RUS, Sprogfærdighed (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse