HRUB00747U RUS Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Contemporary politics, society, and culture in Russia

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen eller

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen

Kursusindhold

Kurset er delt i to parallelforløb: en politisk-samfundsmæssig og en kulturel del med hhv. 2 og 3 ugentlige timers undervisning. Der gennemgås og diskuteres et samlet fagligt pensum på 1200 sider samt ialt otte hovedværker inden for moderne russiske litteratur (i oversættelse) og film (med undertekster).

Af det samlede pensum er 100 normalsider på russisk, sammenfaldende med det russisksprogede pensum i fagelementet Oversættelse fra russisk til dansk.

For russiskstuderende er der i forlængelse af kurset tilknyttet en ugentlig times tekstlæsning til læsning af russisksprogede tekster

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (fagelementkode HRUB00741E)

BA tilvalg 2017-ordning:
Ruslands aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (fagelementkode HRUB10051E)

 

 

 

Se Absalon ved kursusstart

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af mundtlig fremstilling på basis af synopsis mhp. eksamensformen for BA 2015-ordningen, men der tages hensyn til alle deltagende studerendes eksamensordninger og -former.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 342,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse