HRUB00737U  RUS, Mundtlig sprogfærdighed på russisk (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Russian Oral Language Proficiency

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen

Kursusindhold

Se studieordning.

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (fagelementkode HRUB00731E)

BA tilvalg 2017-ordning:
Mundtlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB10071E)

Jon Kyst & Elena Lorentzen Kompendium i russisk mundtlig sprogfærdighed og skriftlig oversættelse fra dansk til russisk, BA-niveau, 1. år, Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 2005. Kompendiet samt øvrige supplerende undervisningsmaterialer lægges ud i kursusrummet på Absalon.

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 136,25
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 206,25