HRUB00707U ØST, Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

 • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
 • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.
Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Balkanstudier (fagelementkode HBAB00701E)
Polsk (fagelementkode HPLB00701E)
Russisk (fagelementkode HRUB00701E)

Lægges i Absalon ved semesterstart

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Forberedelse
 • 346,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse