HRUB00028U RUS, Skriftlig sprogfærdighed på Russisk (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Russian Written Language Proficiency

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen

Kursusindhold

Se studieordning.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Skriftlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00751E)

BA tilvalg 2017-studieordning:
Skriftlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB10081E)

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til russisk med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med vægt på kontrasten mellem dansk og russisk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse. Oversættelsesøvelser kombineres med og understøttes af samtaleøvelser med henblik på at aktivere ordforrådet inden for de emneområder, der gennemgås i forbindelse med oversættelsesopgaver. .
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 122,25
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse