HRUB00018U  RUS, Ruslands historie og kulturhistorie (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History and Cultural history of Russia

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen

Kursusindhold

Kurset er delt i to parallelforløb: en historisk og en kulturhistorisk del med hver 2 ugentlige timers undervisning. Der gennemgås og diskuteres et samlet fagligt pensum på 1000 normalsider vedrørende Ruslands historiske og kulturhistoriske udvikling fra Middelalderen til nyere tid, ligesom der læses ialt otte hovedværker fra den russiske litteraturhistorie (i oversættelse) og filmhistorie (med undertekster).

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB00711E)

BA-tilvalg 2017-ordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (fagelementkode HRUB10111E)

 

Vil blive annonceret i Absalon

Holdundervisning med forelæsninger, diskussioner og oplæg. I undervisningen sættes særlig fokus på opøvelse af skriftlig fremstilling mhp. eksamensformen for BA 2015-ordningen, men der tages hensyn til alle deltagende studerendes eksamensordninger og -former.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​russisk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5