HRTK03624U RET, Projektorienteret forløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Den studerende indgår på en arbejdsplads i et forløb på i alt 600-650 timer og har selv ansvar for at finde et arbejdssted og en praktikplads, hvor retorikfaglige kompetencer fra studiet er relevante og kan bruges og videreudvikles i praksis. Da forløbet er del af uddannelsen, skal arbejdsstedet forpligte sig til at yde løbende supervision til den studerende, hvor erfarne medarbejdere observerer og rådgiver, evt. som led i et samarbejde.

 

 

Der er ingen undervisning i foråret
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 169
  • Praktik
  • 650
  • I alt
  • 819
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Kriterier for bedømmelse