HRTK03611U RET, Kritisk temastudium: Journalistikkens retorik AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

RET, The Rhetoric of Journalism

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

 

 

Kursusindhold

I dette kursusforløb arbejder vi med analyse, diskussion og vurdering af journalistik som retorisk praksis. Vi læser en række eksempler på analyser af journalistik med henblik på at afdække, hvordan forskellige teorier og kritiske begreber kan bidrage til vores forståelse af journalistikkens komplekse rolle i samfundet. Ikke mindst nærlæser vi både ældre og aktuelle journalistiske tekster. Vi ser nærmere på formater, der er udviklet med henblik på at engagere og bemyndige læsere og brugere. Hvordan fungerer disse formater og tekster retorisk set – og hvor godt? Der vil være særligt fokus på litterær journalistik, en bredspektret kategori, der dog ofte definerer sig i modsætning til mainstream nyhedsformidling og kan betragtes som en form for stilistisk intervention i andre typer offentlig retorik.
 

En del af kursusforløbet vil have seminarform og være baseret på præsentationer af deltageres retoriske analyser og kritik af selvvalgt journalistisk materiale (fx artikler, bøger, podcasts).


Undervejs medvirker også gæsteundervisere fra forskningsgruppen Fra Elfenbenstårn til Twitter: Kulturkritikeren i den aktuelle mediekultur (FITT) med fokus på kulturjournalistik.

 

Forudsætninger:

Kurset bygger videre på BA-studier inden for fx skriftlig retorik samt retorisk analyse og kritik, men er også åbent for studerende fra andre fag. Retorikstuderende på 2008-studieordningen kan følge kurset som Retorisk emne. Retorikstuderende på 2016-ordningen kan følge kurset som Kritisk temastudium.

Holdundervisning
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse