HRTK03601U RET, Offentlig debat og meningsdannelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

RET, Public Debate and Opinion Formation

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

I dette kursus arbejder vi i teori og praksis med offentlig debat og debatkulturer. I centrum står: 1) nyere teori og forskning af relevans for praktisk argumentation (argumentation med overordnet sigte på handling og beslutning i det offentlige liv). 2) principper for meningsdannelse, derunder idealer og vurderingskriterier for offentlig debat. Der er fokus på retorikkens rolle i politik og demokratisk debat med afsæt i teori om medborgerskab, deliberativt demokrati, debat og argumentation.

 

Vi skal ud fra forskellige teoretiske perspektiver analysere og vurdere offentlig debat og debatkulturer på grundlag af eksempler og cases, hentet fra forskellige medier og kontekster.


Forskellige kvalitative metoder til undersøgelse af offentlig debat inddrages i forløbet.

Målbeskrivelser

Pensum er 1000 normalsider, deraf 800 sider fælles og 200 sider individuelt pensum.

Holdundervisning med oplæg fra underviser, inviterede gæster og studerende - mandage
Case-orienterede workshops -torsdage
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 409,5

Der gives individuel vejledning i forbindelse med den skriftlige opgave.

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse