HRTK03592U RET, Forskningsaktuelt temastudium: Hadets retorik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Special Topic in Current Rhetoric Studies

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Den Danske Ordbog definerer had som: ”meget stærk følelse af fjendtlighed eller forbitret vrede over for en person som man fx føler sig krænket af” og som en “lidenskabeligt afvisende holdning”. Institut for Menneskerettigheder udgav i 2016 en rapport hvor de vurderer at 15% af kommentarerne på DR Nyheders og TV2 Nyhedernes Facebooksider er hadefulde. I dette temastudium beskæftiger vi os med følelser i retorisk teori og retorisk praksis med særligt fokus på had og hadefulde ytringer; Hvad er had? Hvad er en hadefuld ytring? Hvilke konsekvenser har hadefulde ytringer for offentlig debat og retorisk medborgerskab? Hvilke muligheder findes for at imødegå hadretorik? Vi skal også beskæftige os med beslægtede følelser som afsky og vrede og med modsatrettede følelser som skam og stolthed.

Vi skal læse teori om retorik og følelser, tillid, samhørighed, smæderetorik, fjendtlighed og hadretorik og affektteori.

 

 

 

Undervisningen vil variere mellem oplæg fra underviser, fælles diskussioner og oplæg fra studerende og vil afsluttes med workshops hvor vi arbejder med egne cases.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse