HRTK03572U  RET, Retorisk didaktik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetorical didactics

Uddannelse

Kandidatuddannelse i retorik

 

Kursusindhold

En del af retorikkens praksisdimension har - fra antikken til i dag - været bundet til undervisningen i hvordan man mest hensigtsmæssigt formulerede sig. Dette kursus giver en indføring i klassisk og nyere retorisk didaktik samt erfaring med at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb inden for et område af mundtlig og skriftlig retorik. Forløbet indeholder holdundervisning med oplæg og øvelser samt et vejledningsforløb i mindre grupper med fokus på undervisningspraktikken.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 60
  • Forberedelse
  • 347,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 409,5