HRTK03551U RET, Den retoriske tradition

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The rhetorical tradition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Vi skal undersøge, hvordan retorisk teori udviklede sig fra sofisterne, Platon og Aristoteles i Athen over Cicero og Quintilian i Rom og frem til slutningen af det 19. Århundrede, hvor Nietzsche kunne bruge den antikke retorik i sit opgør med samtidig filosofi. Vi læser Augustin og Dante fra middelalderen og eksempelvis Erasmus fra renæssancen samt Vico og Dumarsais fra oplysningstiden. Formålet er at vise, hvordan denne retoriske teori både har en lang række faste elementer og et fleksibelt sprogsyn, der gør det muligt at fungere som en vigtig diskurs i mange forskellige samfundstyper. Vi skal desuden læse en række kritiske artikler, der aktualiserer traditionen i forhold til moderne retorisk teori.

Kurset giver dermed et overblik over de lange linjer i retorikkens historie og en uddybende gennemgang af udvalgte temaer. Mit forslag er til disse temaer er: retorikkens natur/ontologi, retorik og pædagogik, retorik som performativ sprogteori, retorisk medborgerskab og dydsetik. Det diskuterer vi på første undervisningsgang.

Vi har ikke nogen decideret grundbog, men vi skal læse udvalgte kapitler fra Thomas Conleys Rhetoric in the European Tradition (1994) og fra Christian Kock, Ordets magt. Retorisk teori der holder (2012). Desuden skal vi læse uddrag fra:

      Pernot, Laurent: Rhetoric in Antiquity. Catholic University of America Press. 2005 (online på kb.dk)

I er selv ansvarlige for at have et eksemplar af Aristoteles' Retorik og af Platons Phaidros. Den sidste skal være i den nye oversættelse, der står i Platons samlede værker i ny oversættelse, bind II, udgivet af J. Mejer og G. Tortzen. Gyldendal 2010, s. 385-462 (denne relativt nye oversættelse er på alle biblioteker, også på MEF).

I skal desuden læse Ciceros Om taleren; den udmærkede danske oversættelse kan købes her:

http://www.universitypress.dk/shop/m-tullius-cicero-1196p.html

I skal også læse min oversættelse af Dantes Om veltalenhed på folkesproget, der ligeledes er udkommet på Syddansk Universitetsforlag i den lille bog Dante om poesi og sprog:

http://www.universitypress.dk/shop/dante-om-poesi-1511p.html

Jeg ved at de studerende på tidligere hold har henvendt sig til Syddansk Universitetsforlag og fået en godt tilbud på en ‘pakke’ med Cicero og Dante.

Quintilians Om talerens uddannelse er ved at bliver oversat til dansk af S. Hindsholm der lægger oversættelsen ud fortløbende på www.quintilian.dk. Indtil videre kun 1. Bog, som vi vil inddrage.

De fleste antikke tekster er oversat til engelsk i Loeb Classical Text Series (der også giver den græske/latinske tekst); hele serien er nu være tilgængelig på kb.dk. I vil kunne finde alle de antikke tekster der, så det er meget nyttigt. Oversættelserne er dog ikke alle lige nye.

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (typisk en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og forudsætter aktiv deltagelse i form af nærlæsning af pensumtekster, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse,  udarbejdelse af arbejdspapirer m.v..

Vi læser fortrinsvis tekster på dansk og engelsk. Der forudsættes kendskab til retorikhistoriens perioder og væsentligste navne svarende til mit kapitel ”Den retoriske tradition” i Retorik. Teori og praksis. Samfundslitteratur (2009).

Målbeskrivelser

Fagelementkode HRTK03311E

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning (max en ud af de tre timer vi har hver gang) og diskussion og er baseret på studerendes aktive deltagelse i form af pensumlæsning, mundtlige oplæg, diskussionsdeltagelse, udarbejdelse af arbejdspapirer m.v.
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse