HRTB00882U RET, Retorik i samfundet: Temastudium

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetoric in Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik samt BA-tilvalg.

Som BA-tilvalg kan modulet kun tages af studerende med centralt fag i retorik, der benytter det som tilvalg inden for eget fag.

Kursusindhold

Modulet giver den studerende lejlighed til at fordybe sig i et nærmere afgrænset emnefelt, som vedrører retorisk praksis i samfundslivet. Feltet kan være teoretisk, historisk, genre- eller mediemæssigt defineret og vedrøre mundtlig, skriftlig, visuel eller multimodal retorik.

Nb: Det specifikke tema for dette modul offentliggøres senere.

Den studerende vil blive trænet i at søge, bruge og diskutere faglitteratur inden for temaet og selvstændigt identificere og behandle retorikfaglige problemstillinger af samfundsmæssig relevans. Med henblik på den afsluttende frie hjemmeopgave vil deltagere i en del af kursusforløbet arbejde med at udvælge og afgrænse et materiale, der repræsenterer en nærmere defineret faglig problemstilling, samt analysere, vurdere og evt. producere et sådant materiale. Undervejs i processen arbejdes med feedback fra undervisere og medstuderende ved fremlæggelser af opgaveprojektet og udkast til udvalgte dele af hjemmeopgaven i plenum.

Temastudierne, der skifter fra år til år, giver anledning til at forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans og at definere, behandle og formidle en faglig problemstilling over for fagfæller.

Temaet for foråret 2018:

Interkulturel retorik

Særlige udfordringer knytter sig til retorik, der foregår i internationale fora som EU, FN og diverse topmøder eller er påvirket af sprog eller kultur på grund af emnet, publikum eller afsender. Formålet med dette modul er at opbygge en forståelsesramme og et begrebsapparat til analyse og kritik af retorik, hvor enten kultur, sprogfærdigheder, situationens internationale karakter eller alle disse er væsentlige vilkår i den retoriske situation. Det kunne være EU-kommissionens formand Jean-Claude Junckers State of the Union-tale, der fremlægges på engelsk, tysk og fransk for et internationalt publikum, der ikke nødvendigvis taler alle tre; Villy Søvndals engelsksprogede taler, der gjorde sprogkundskaber til en definerende faktor i etableringen af hans etos som udenrigsminister; Radi-Aids ”Africa for Norway”-kampagne eller Barack Obamas tale til Nelson Mandelas begravelse.

 

Undervisningsformen vil veksle mellem diskussioner styret af underviser og gruppearbejde. I løbet af modulet skal de studerende analysere et selvvalgt artefakt i grupper, som skal fremlægges for holdet, samt finde relevante pensumtekster med henblik på at træne færdigheder i at søge, bruge og diskutere faglitteratur inden for temaet. De studerende skal derudover selvstændigt finde et analysemateriale, som falder inden for temaet og kan danne udgangspunkt for deres eksamensopgave, og præsentere udkast til udvalgte dele af hjemmeopgaven i plenum med henblik på at modtage feedback fra medstuderende og underviser.

 

Holdundervisning
Undervisningen udbydes også som tilvalg alene for studerende på grunduddannelse i Retorik. Kurset aflægges som Retorik i samfundet 2
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 88
  • Undervisningsforberedelse
  • 319,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse