HRTB00871U RET, Retorisk kritik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetorical Criticism

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Retorik

Kursusindhold

Der arbejdes med kritik, herunder analyse og fortolkning, af retoriske tekster der repræsenterer forskellige genrer og forskellige tidsperioder. Med udgangspunkt i retorisk teori og historie og forskellige former for retorisk kritik undersøges det hvordan udvalgte tekster, primært taler, forholder sig til den retoriske tradition og til deres retoriske situation. Der arbejdes med at anlægge forskellige faglige vinkler på teksterne samt at diskutere de retoriske problemstillinger de afspejler. Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, holdundervisning og aktiv inddragelse af de studerende, især i form af gruppeoplæg.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse