HRTB00832U RET, Argumentation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Argumentation

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik

Kursusindhold
Et indførende kursus med henblik på at deltagerne skal kunne redegøre for grundlæggende principper og begreber i retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations struktur og funktion, samt analysere og vurdere argumentationen i en given tekst og diskutere dens kvalitet og effekt. I løbet af kurset udarbejder hver deltager 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver, der bedømmes som bestået/ikke bestået.
 
Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, bl.a. ud fra de udarbejdede hjemmeopgaver. Der veksles mellem teorigennemgang og øvelser i at analysere og producere argumentation
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 146,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 204,5