HRTB00822U RET, Retorisk skrivning og rådgivning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetorical Composition and Consulting

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

· skriftlig retorik i teori og praksis med særligt henblik på oplysende og debatterende

genrer i forskelligartede kontekster

· feedback- og revisionsstrategier i teori og praksis

· hensigtsmæssig brug af illustrationer og andre visuelle virkemidler i samspil

med tekst.

Færdigheder i at

· analysere, diskutere og vurdere forskelligartede tekster mht. ide og indhold,

struktur og stil i forhold til kommunikationssituationen og anlægge

en revisionsstrategi

· planlægge og gennemføre produktionen af en hensigtsmæssig, oplysende

og overbevisende artikel til publikation i en given sammenhæng

· formidle indsigt i en sag og søge tilslutning til et standpunkt hos et alment

eller nærmere defineret publikum i offentligheden

· anlægge et retorikfagligt perspektiv på andre skribenters arbejde og give

situationsbevidst feedback.

Kompetencer i at

· forholde sig fagligt reflekteret og konstruktivt i rådgivningen af skribenter vedr.

udarbejdelsen af tekster til forskellige medier og situationer, hvor det retoriske

sigte er at påvirke læseres erkendelse, standpunkter og/eller handlinger

· samarbejde med andre om hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse

af individuelle eller fælles skriveopgaver

· bruge it-ressourcer skønsomt i den type samarbejde.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 88
  • Undervisningsforberedelse
  • 319,5
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse