HRTB00802U RET, Retorisk teori og analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Uddannelse

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Retorik 2014
Studieordning for bachelortilvalg i Retorik 2016

Kursusindhold

Modulet giver de studerende basal indsigt i retorikfaget og dets begrebsapparat og forbereder dem til at arbejde videre med analyse og produktion af mundtlig og skriftlig retorik.

Vi læser centrale tekster inden for klassisk og moderne retorisk litteratur (af blandt andre Cicero og Kenneth Burke), og den praktiske relevans af retoriske problemstillinger og grundbegreber anskueliggøres, når vi arbejder med analyse af taler fra oldtid til nutid og skrevne tekster som kronikker og tweets. Hovedvægten ligger i modulet på den mundtlige retorik. 

Der indgår undervejs mindre praktiske øvelser, hvor de studerende holder korte taler og arbejder med aspekter af det gennemgåede stof.

Undervisning i stemmebrug er en del af modulet, ligesom det indledningsvis omfatter en introduktion til at søge og læse akademisk litteratur inden for feltet.

 

 

 

Forelæsninger og holdundervisning med øvelser. Der arbejdes i studiegrupper uden for de skemalagte timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5