HRTÅ10151U ÅU RET, Retorisk teori og analyse (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Uddannelse

Studieordning for Bachelortilvalgsstudiet i Retorik 2016

Kursusindhold

Modulet giver dig en grundlæggende indføring i retorikfagets område og begrebsapparat med gennemgang af klassisk og moderne retorisk teori. Der arbejdes med retorisk analyse og vurdering af skriftlige og især mundtlige tekster med fokus på forskellige genrer og retoriske problemstillinger. Mindre taleøvelser og stemmebrugstræning indgår undervejs med henblik på at forankre det teoretiske stof i mundtlig praksis.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 46
  • Undervisningsforberedelse
  • 363,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen: