HREÅ00482U ÅU REL, Religionsvidenskabernes metodologi (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Methodology of the Study of Religion

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag på Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010


 

Kursusindhold

I faget udbygges kendskabet til religionsvidenskabeligt relevante metodologiske problemstillinger, især som de afspejler sig i den nyere litteratur. Der lægges vægt på fordybelse og opmærksomheden samles om enkelte metodologiske problemstillinger. Samtidigt er det hensigten at opøve færdigheder i at drøfte og analysere primært materiale, og derfor vil der blive inddraget materiale fra en eller flere religioner.

Målbeskrivelser

ÅU 2010-studieordning

Religionsvidenskabens metodologi (fagelementkode HREB00481E)

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

For studerende på de religionsvidenskabelige uddannelser under Åbent Universitet
Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Kriterier for bedømmelse