HREÅ00472U ÅU REL, Idéhistorie (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The history of Ideas

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag på Religionsvidenskab for Åbent Universitet, 2010


 

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.

Faglige mål Eksaminanden kan
- forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til grundlæggende problemer og positioner inden for religionsfilosofisk og etisk tænkning
- anvende væsentlige dele af fagterminologien
- diskutere og udpege ligheder og forskelle inden for et udvalg af væsentlige grundsynspunkter.

Målbeskrivelser

ÅU 2010-studieordning

Idehistorie (fagelementkode HREB00471E)

 

Oplysninger være tilgængelig på Absalon i god tid

For studerende på de religionsvidenskabelige uddannelser under Åbent Universitet
Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5