HREÅ00463U ÅU REL, Hellenistiske mysteriereligioner (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Hellenistic Mystery Religions

Uddannelse

Udbydes via studieordningen Religionsvidenskab for Åbent Universitet,
2010.

Kursusindhold

Kurset indfører i de religioner som kaldes mysteriereligioner fordi de krævede indvielser, der gav adgang til hemmelig viden, ofte med henblik på at opnå en bedre tilværelse efter døden. I romerriget blev nogle af disse meget udbredte. Bedst kendt er vel Mithraskulten, Isiskulten og kulten for Attis og Kybele, men der kendes flere. I kurset behandles de forskellige religioner og deres plads i det romerske imperium. 

Målbeskrivelser

BA 2010-ÅU studieordning:
Religionshistorie (fagelementkode HREB00461E)

Oplysninger vil være tilgængelig på Absalon i god tid

For studerende på Åbent Universitet
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 388,5
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 412,5