HPLK00038U POL, Fagteori (F18)

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Kursusindhold

Udvalgte teorier og skoler, der i særlig grad gør sig gældende ved studiet af polsk sprog og kultur. Undervisning gives i form af forelæsninger og øvelser med anvendelse af litteratur.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HPLK33111E)

Afhænger af emnevalg

Holdundervisning/ individuel vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 335,5
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 49
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse