HPLK00028U POL, Polsk stilistik og idiomatik (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Polish Stylistics and Idioms

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Kursusindhold
 • Skelne mellem forskellige stilarter på polsk
 • Overholde det polske sprogs grundlæggende stilistiske normer
 • Overholde idiomatiske normer
Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Polsk stilistik og idiomatik (fagelementkode HPLK03321E)

Afhænger af emnevalg

Holdundervisning/ individuel vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 335,5
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 49
 • Vejledning
 • 14
 • I alt
 • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse