HPLB00797U  POL, Særlig studeret emne inden for polsk (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Individually Studied Polish Topic

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udvalgte træk/temaer i Polens kultur og samfundsforhold i et østeuropæisk perspektiv med særligt henblik på det moderne Polen/Centraleuropa

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:  
Særligt studeret emne inden for Polsk (fagelementkode HPLB00791E) 

Tilpasset temaer

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5