HPLB00787U POL, Mundtlig sprogfærdighed på polsk og tekstanalyse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Polish Oral Language Proficiency and Textual Analysis

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Kursusindhold

Se studieordning og Absalon

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på polsk og tekstanalyse (fagelementkode HPLB00781E)

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon

Kendskab til polsk svarende til bestået eksamen i Sprog og tekst B
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse