HPEB01307U  PERS, Moderne persisk litteratur B med litterær metode (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Persian Literature B with literary method

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk,, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Gennemgang af moderne persisk litteratur fra 1900-tallet op til i dag samt introduktion til litterær metode

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Persisk litteratur B (fagelementkode HPEB00631E)

BA 2010-studieordning:
Persisk litteratur B (fagelementkode HPEB01301E)

Udleveres på kurset

Bestået eksamen i Moderne persisk litteratur A eller tilsvarende og beherskelse af persisk sprog på mellemniveau
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5