HPEB00587U PERS, Irans historie i overblik med særligt fokus på det moderne Iran (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The History of Iran with Special Focus on Modern Iran

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Persisk sprog og kultur, 2007

Kursusindhold

De store temaer i iransk historie fra oldtid til nutid studeres med særligt fokus på det moderne Iran (1800-2013).

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Irans historie i overblik med sæligt fokus på det moderne Iran (fagelementkode HPEB00581E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Irans moderne historie (fagelementkode HPEB10031E)

Grundbog og online kompendium annonceres inden kursusstart

Se relevant studieordning for evt. forudsætningskrav.
Holdundervisning med diskussion og gruppearbejde – det forventes derfor at alle deltager og har læst i henhold til undervisningsplanen
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 74
 • Forberedelse
 • 252,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 56
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 412,5